Turystyka a wyjazdy biznesowe

Turystyką określa się dobrowolne przemieszczanie się ludzi, związane ze zmianą otoczenia i środowiska i rytmu życia. Jest to podróż, wycieczka, która kończy się powrotem do miejsca skąd nastąpił wyjazd.
Turystyka stanowi formę działalności gospodarczej, w niektórych krajach stanowi podstawę gospodarki.

Usługi turystyczne obejmują swoim zasięgiem takie dziedziny jak usługi noclegowe, gastronomiczne i transportowe.
Wyjazdy biznesowe natomiast są stałym elementem prowadzenia każdego przedsiębiorstwa. Mają na celu umożliwienie większej współpracy, dlatego przedstawiciele firm najczęściej wybierają się do przedsiębiorstw z innych krajów, gdzie atrakcyjniejsze są rynki, na które można wprowadzić dany produkt.